Smluvní partneři:

Zásahová vozidla a dopravní značení

Vozidla prvotního dopravního značení - zásahová vozidla:

  • zajištění místa nehody nebo vzniklé překážky provozu
  • asistence při poruše nebo havárii
  • předcházení vzniku dopravní nehody (zásahové vozidlo upozorňující na vznik kolon)
  • monitoring provozu v krizových / rekonstruovaných úsecích

 

 

Dopravní značení:

  • dopravní značení v souladu  se zákonem o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 sb.

Mapa stránek | © JEREX, a.s.